Koninklijk Theater Carré
Dimmerinstallatie


Koninklijk Theater Carré heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de theatertechnische installaties. Een project dat we in 2017 hebben gedaan voor Carré is het vervangen van de dimmerinstallatie en lichtbesturing, met de bijbehorende infrastructuur.

In dit traject hebben we gewerkt met een vernieuwende ontwerpmethode, genaamd ‘ontwerpend realiseren’. Vanaf het veldonderzoek tot en met de realisatie werkten we samen met de gebruikers, leveranciers, produkt- en technisch specialisten, om met de verschillende disciplines aan het totale ontwerp te werken.

Bij dit ontwerp waren onze belangrijkste uitgangspunten om een innovatief en betrouwbaar lichtbesturingssysteem te realiseren, dat data kan delen met andere installaties binnen het gebouw. Hierbij werd vooral vanuit de ICT gedacht voor de opbouw van het systeem, waardoor de informatie en communicatie tussen de lichtbesturing en het gebouwensysteem wordt gedeeld. Door deze geautomatiseerde koppeling ontstaat een slim gebouw, dat tot verduurzaming leidt en in de toekomst verder kan groeien.

Tijdens het ontwerpen hielden we verschillende sessies met onder andere bezoekende technici, om de functionaliteit van de installaties naadloos te laten aansluiten op de voorstellingen die in Carré binnenkomen. Alle informatie werd vervolgens in het ontwerp meegenomen en dit ontwerp is in een onderhandse aanbesteding op de markt gezet. De aanbiedingen werden getoetst op basis van ‘het beste passend binnen het ontwerp’, waarna samen met de gekozen leverancier het ontwerp definitief is gemaakt.

“Gedurende het ontwerpproces wordt de functionaliteit van de installaties en de wensen van de gebruiker steeds specifieker, waardoor het eindresultaat bij de aanbesteding van het project concreet is. Door meer tijd te besteden aan het ontwerpen, weet de klant precies wat hij krijgt en wat het gaat kosten en zal de realisatie efficiënt verlopen” - Ron Zevenhoven

Tijdens de realisatie bouwden de leveranciers hun apparatuur samen in één testomgeving en konden de productspecialisten zo in een totaalnetwerk de functionaliteit van de apparatuur configureren, programmeren en testen. Hierdoor wisten alle betrokken partijen dat ze de werking van hun apparatuur konden garanderen bij het installeren in Carré. Tevens is aan de techniek van Carré in deze testomgeving een hands-on training gegeven van hun toekomstige installatie, zodat ze direct na de installatie aan de slag konden met hun nieuwe gereedschap.

Bij de realisatie in Carré is vanuit Share Knowledge Now een chef-monteur, met een theatertechnische achtergrond, aan de e-installateur toegevoegd. Met zijn kennis van Carré kon hij de e-installateur goed bijstaan in de specifieke manier van installeren in het theater. Zo bleef tot het einde toe de kwaliteit van de installatie op een hoog niveau.

Voor Carré is met dit lichtbesturingssysteem de deur opengezet voor de verduurzaming van de zaalverlichting. En voor de gasttechnici die in Carré komen staat een plug-and-play lichtbesturing voor hen klaar.

“Door integraal te ontwerpen met alle betrokken disciplines creëeren we een innovatief ontwerp” - Ron Zevenhoven