Theaterhotel De Oranjerie
Voorlopig ontwerp revitalisatie multifunctionele theaterzaal


In het centrum van Roermond ligt het Van der Valk Theaterhotel De Oranjerie. Als ‘theater en huiskamer van de stad en omgeving’ programmeert De Oranjerie een breed scala aan voorstellingen en evenementen in de zaal.

Voor de beoogde revitalisatie van het theater werd door de directie bij ons de uitdaging neergelegd om al deze functionaliteit in de zaal te optimaliseren en moderniseren. Hiervoor heeft Share Knowledge Now een voorlopig ontwerp opgesteld, waarbij de zaal multifunctioneel kan worden ingezet.

In het ontwerptraject hebben we verschillende partners betrokken, waaronder Eric Huijten van GGH architecten, een van de meest ervaren theaterarchitecten in Nederland, maar ook Mike Evers van Theatermachine (lichtontwerp) en Robert Nieuwenhuis (theaterconstructies en -technieken). Bij de start van het traject zijn we met de directie de verschillende scenario’s in de zaal in kaart gaan brengen en kwamen tot de conclusie dat een deel van de zaal waar nu vaste stoelen staan, ook als vlakke vloer moet kunnen worden ingezet. De verschillende zaalopstellingen zijn door Eric Huijten getekend en in een simulatie gevisualiseerd.

Vervolgens zijn er meerdere integrale ontwerpsessies geweest, waaronder één gedurende een week in het theater, waarbij alle verschillende disciplines werden uitgenodigd om in een snelkookpan samen tot een eenduidig ontwerp te komen.

Uit deze ontwerpen zijn 3D visualisaties ontstaan met de verschillende scenario’s en zichtlijnstudies. Daarin zijn ook alvast simulaties van het productielicht opgenomen, zodat op basis hiervan een ideaal bruggensysteem is ontworpen. Deze ontwerpen zijn aan de directie in VR gepresenteerd, waardoor een heldere visie van de toekomstige vorm en uitvoering van de zaal ontstond.

Tijdens de ontwerpsessies hebben we door middel van demonstraties en proefopstellingen de directie en de technici meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen binnen de theatertechniek. Door hen actief in het ontwerpproces te betrekken, konden ze aan het einde van het traject concrete keuzes maken in hun ambitieniveau en een realistisch budget bepalen voor hun Theater Van De Toekomst.